Щанци и пресформи за леене на алуминий

Ние от AB PRECISION предлагаме изработка на инструментална екипировка за леене на алуминий от леярски видове алуминий като например: AlSi9Cu3, AlSi11Cu2, AlMn1.6, AlSi10Mg и др. за предприятията в парфюмерийната и козметичната индустрия, фармацията, химическата,хранително-вкусовата, автомобилната промишленост, за бита и др.

 • изработването на инструментална екипировка за леене на алуминий е по най-съвременни технологии и с най-добрите материали за достигане на най-оптимални параметри на леене, както и най-дълъг живот на експлоатация.

 • гаранция в размер на до 50хил удара и живот около 100 хил удара в зависимост от клиентските предпочитания.

 • с производството на инструментална екипировка за леене на алуминий се издават сертификати за използвани материали и термични обработки

 • с производството на инструментална екипировка за леене на алуминий се създават и предписания за регулярна поддръжка - дневна и на брой удари, при спазването на които се гарантира и дългият им живот

Реда за производство на инструментална екипировка за леене на алуминий в общия случай е:

 • създаване на оферта

 • подписване на договор + 50% авансово плащане

 • предоставяне на пълен план за действие от AB PRECISION

 • одобрение на конструкцията (при желание на клиента)

 • същинска изработка на инструментална екипировка за леене на алуминий

 • първа проба +30% авансово плащане

 • измерване на изделието (заплаща се допълнително и се извършва във външна лаборатория)

 • коригиране на размери ако се налага до постигане на клиентските изисквания

 • втора проба на инструмента

 • измерване на изделието (заплаща се допълнително и се извършва във външна лаборатория)

 • 1-дневна проба в производителя на изделието (доставчика на пластмасови изделия) + 20% финално плащане

Допълнителни услуги:

 • разработване на дизайн на алуминиеви изделия, както и на дизайн за серийно производство

 • прототипиране за тестване на изделия

 • измерване на изделията след проба (заплаща се допълнително според сложността на детайла) и се извършва във външна лаборатория с цел безпристрастност на измерването

Адрес

Пловдив,

България

Контакти

Последвай ни

©2019 by abprecision.net.

Пресформа за леене на алуминий